Waarover gaat deze vorming?

Na een korte intro rond gender- en seksuele diversiteit aan de hand van de genderkoek zoomen we in op het thema bi+. Wat houdt het in om tot deze doelgroep te behoren, welke labels vallen precies onder deze parapluterm en is een ‘labeltje’ kiezen echt nodig? Wat betreft uitdagingen voor deze doelgroep zoomen we in op de monoseksuele norm en op de uitdagingen die hieruit voortvloeien, zoals geïnternaliseerd en extern stigma, binegativiteit en onzichtbaarheid, zoals het gebrek aan representatie van bi+ personen in de media. We sluiten af met hoe je een bondgenoot kan zijn van deze kleurrijke bende binnen de community.

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)