Je kan bij ons terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het holebi, transgender, en interseksethema.

We zijn actief in verschillende sectoren. We hebben een uitgebreid aanbod voor de onderwijssector, voor werkgevers, voor lokale overheden. Ook NGO's, vzw's en non- profitorganisaties kunnen bij ons terecht voor vorming en begeleiding rond seksuele en en genderdiversiteit. 

KLIQ

Hoe kan je als school toegankelijk zijn voor holebi, transgender en intersekse leerlingen? Hoe kan je als organisatie LGBTI+ personen ondersteunen op de werkvloer? Wat zijn de ...

Missie KLIQ

KLIQ is het advies- en vormingscentrum van çavaria dat zich inzet voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. KLIQ streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.  

 (*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je in de woordenlijst van çavaria.

Visie KLIQ

KLIQ bouwt verder aan een solidaire, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij door maatschappelijke actoren te vormen en begeleiden. KLIQ werkt daarbij vanuit een pluralistische, inclusieve, intersectionele, participatieve en ervaringsgerichte benadering.  

KLIQ is de vormingsorganisatie van çavaria en maakt samen met Lumi deel uit van een sterk LGBTI+ consortium.

çavaria

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties.

Lumi

Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender.

KLIQ wordt gesubsidieerd door het departement Cultuur.