Vergroot je talentpool

Als je bedrijf op een zichtbare manier een inclusieve cultuur aanmoedigt en seksuele en genderdiversiteit verwelkomt, bereikt het meer sollicitanten.

Uit Vlaams onderzoek van de Universiteit Gent blijkt de seksuele geaardheid bij sommige respondenten een rol speelt in hun beroepskeuze (bijna 30%), hun bedrijfskeuze (28%) en de keuze van de arbeidssector (34%).

Het al dan niet inclusief beleid van een toekomstige werkgever bepaalt niet enkel de keuze van LGBTI-personen, ook hun bondgenoten houden er rekening mee. Uit een grootschalig internationaal onderzoek van The Center for Talent Innovation blijkt dat 72% van de respondenten die zich als LGBTI-bondgenoot identificeert, eerder een baan zou accepteren bij een bedrijf dat gelijke kansen voor hun LGBTI-werknemers actief ondersteunt.

Gelukkige medewerkers

Niet alle LGBTI-medewerkers zijn open over hun seksuele geaardheid en genderidentiteit op het werk. Werknemers komen minder vaak uit de kast als ze net starten met een job of als ze een hogere functie bekleden. Sommigen zijn enkel uit de kast naar enkele collega's toe. Uit onderzoek van het Europees Agentschap voor Gelijke Rechten blijkt dat slechts 16% van de trans personen open is voor iedereen op het werk.

In een werkplek met een inclusieve cultuur weten medewerkers dat de organisatie waarvoor ze werken hen in staat stelt om open te zijn over hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Een overzicht van 36 onderzoeken in The Business Impact of LGBT-Supportive Workplace Policies, bijvoorbeeld, heeft aangetoond dat er een sterke correlatie bestaat tussen een werkplek met een open klimaat voor LGBT+ mensen en een betere (mentale) gezondheid, een hogere arbeidstevredenheid en een grotere betrokkenheid.

Onze instrumenten verbeteren de diversiteit in het algemeen, maar richten zich specifiek op genderdiversiteit en seksuele diversiteit. Door het aanpakken van bestaande gendermechanismen die leiden tot (onbewuste) vooroordelen en vooroordelen, creëren we niet alleen een open en betere werksfeer voor LGBT+ medewerkers, maar voor alle medewerkers.

Een positief resultaat voor het bedrijf

Werknemers moeten vaak voldoen aan stereotiepe genderverwachtingen. Dit leidt tot een kunstmatige homogeniteit van het personeel. Daarom kan het doorbreken van genderstereotypen ruimte creëren voor alle medewerkers om hun talenten en competenties te ontwikkelen in plaats van ze te onderdrukken. Dit maakt een bedrijf innovatiever en competitiever.

Open For Business, een initiatief voor LGBT-inclusiviteit onder leiding van grote multinationals, heeft aangetoond dat er een sterke correlatie bestaat tussen het bevorderen van LGBT-inclusie en het verbeteren van de prestaties van economieën, bedrijven en individuele werknemers. Deze correlatie geldt voor veel indicatoren, zoals innovatie, gezondheid, motivatie, samenwerking en merkimago.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt ook dat de financiële resultaten van bedrijven die zich richten op diversiteit boven het gemiddelde van hun sector liggen. Het onderzoek concludeert dat:

Diversiteit is waarschijnlijk een competitieve differentiator die het marktaandeel verschuift naar meer diverse bedrijven in de loop van de tijd.

Hoe kan jij als organisatie werken aan seksuele en genderdiversiteit? 

Werken aan diversiteit gebeurt best op een duurzame manier met concrete doelstellingen en deze ook te implementeren in de missie en visie van de organisatie. Omdat het als organisatie niet altijd even duidelijk is wat deze doelstellingen zijn en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden binnen de werking heeft KliQ duurzame begeleidingstrajecten ontwikkeld. Hierbij gaat KliQ organisatie begeleiden en helpen om te werken rond diversiteit op de werkvloer. Hierbovenop heeft KliQ heeft een uitgebreid aanbod aan vormingen en tools ontwikkeld om jullie organisatie te begeleiden naar een hoger niveau van seksuele en genderdiversiteit binnen de werkvloer, deze tools worden opgenomen en gebruikt tijdens de trajecten.