Als politiekorps kom je uiteraard ook in contact met LGBTI-personen. Wat betekent discriminatie? Wat is de psychologische impact van een haatmisdrijf op LGBTI-personen? Ook aan politiezones geeft KLIQ vorming.

Discriminatie en geweld verhinderen een volwaardige participatie van LGBTI-personen aan de samenleving. Geweld, wanneer ingegeven door haat, brengt niet alleen de fysieke en psychologische integriteit van individuele personen in gevaar, maar van de hele gemeenschap. Gelijke behandeling of non-discriminatie is een wezenlijk onderdeel van onze democratische samenleving.  

KLIQ wil bijdragen aan de gelijke behandeling van LGBTI+ personen in onze samenleving door in te zetten op vorming van politie- en slachtofferdiensten.

Bekijk hieronder mogelijke thema's die tijdens zo'n vorming aan bod kunnen komen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DUUR?

Elke vorming wordt op maat gemaakt. De duur van de vorming wordt dus ook in samenspraak beslist.

Gemiddeld duren vormingen 2 à 3 uur. Hou er rekening mee dat elk thema gemiddeld 1 uur in beslag neemt.

PRIJS?

Om elke organisatie de kans te geven om te werken aan LGBTI+ inclusie hanteert KLIQ een gedifferentieerd prijsbeleid. Dankzij de bijdrages van grote, winstgevende bedrijven kunnen zo ook kleinere werkplaatsen onze vormingen aanvragen.

ONLINE?

Elke vorming kan ook online georganiseerd worden. Via digitale werkvormen en methodieken slagen we er steeds in om ook online sessies interactief en inspirerend te houden.

AANTAL DEELNEMERS?

  Fysiek Online
Interactieve workshop Max. 20 personen Max. 30 personen
Lezing (met Q&A) Onbeperkt Onbeperkt

Deze vorming is gebaseerd op SAFE TO BE

Safe To Be

SAFE TO BE

Het Europese project Safe To Be by Speak Out was een samenwerking tussen 9 Europese lidstaten en sensibiliseerde slachtofferdiensten en politiediensten over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven op LGBTI+ personen.

Safe To Be ontwikkelde hiervoor een toolkit met educatieve video’s en een handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast werd een website ontwikkeld voor holebi's, trans en intersekse personen zelf, die handvaten aanreikt over hoe om te gaan met online haatberichten.

Op de projectwebsite, safetobe.eu/be, vind je allerlei handige informatie over LGBTI+ haatspraak en haatmisdrijven.