Waarover gaat deze vorming?

Via het eenvoudige model van "Verbindende Communicatie" kun je eerlijk uiten wat er op dat moment in jou leeft. Daarmee verhoog je de kans dat de ander jouw boodschap ontvangt en open staat voor wat er bij jou leeft. Door empathisch te luisteren naar de ander weet jij wat er bij de ander leeft. Hierdoor ontstaat een bijzondere vorm van verbinding in communicatie die het conflict overstijgt en waardoor je als groep beter op elkaar afgestemd geraakt.

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met werkgroep ça va van çavaria.