Waarover gaat deze vorming?

Europa is jarenlang een koploper geweest op vlak van LGBTI+-rechten wereldwijd. Huwelijksgelijkheid, adoptierechten, zelfbeschikkingsrecht en anti-discriminatiebepalingen werden door steeds meer landen ingevoerd. Echter, de laatste jaren zien we een stilstand en worden stemmen tegen gelijke rechten steeds luider online, in de media, maar ook in parlementen. Denk maar aan Polen en Hongarije, maar ook in België krijgt deze retoriek steeds meer gehoor.  

In deze vorming gaan we op zoek naar waar deze stemmen vandaan komen, wat hun impact is en welke strategieën ze gebruiken. Door dit te begrijpen, zullen we immers sterker staan als beweging. Je verlaat deze vorming dan ook met een grondig inzicht in hoe je best omgaat met social media trolls, boosmakende opiniestukken en ernstige nieuwsfeiten. 

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)