Waarover gaat deze vorming?

De laatste jaren deden er zich heel wat positieve veranderingen voor omtrent de gelijkheid en gelijkwaardigheid van holebi, transgender en intersekse personen (LGBTI). Het thema is ook steeds meer bespreekbaar en zichtbaar doorheen het dagelijkse leven. Omdat onze kennis hierover steeds genuanceerder en complexer wordt, roept dit soms heel wat vragen op bij mensen, ook uit onze eigen gemeenschap.

Waarvoor staat LGBTI+ en waarom voegen we een plus toe aan de afkorting? Wat is het verschil tussen gender en geslacht? Wat betekent non-binariteit en hoe kunnen we hier binnen onze vereniging aandacht aan geven? Wat is kruispuntdenken en waarom kan ook dit relevant zijn voor ons vrijwilligerswerk? Doorheen de workshop gaan wij samen met jullie en de genderkoek aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Jullie vertrekken naar huis met een brede kennis over gender-, sekse- en seksuele diversiteit en hoe dit zich manifesteert in socio-cultureel werk. 

Praktische informatie:

Duur

Bespreekbaar (meestal 2 à 3 uur)

Max. aantal deelnemers

Bespreekbaar (meestal max 20)