Waarover gaat het?

"Seksuele vrijheid gaat niet enkel over veel seks kunnen hebben met wie je wil, maar ook over de keuze om geen seks te hebben."

In deze workshop staan reflecteren en kennisuitwisseling centraal. We starten met een kritische blik op maatschappelijke normen over relaties, liefde en seksualiteit en onderzoeken hoe deze onze eigen levens (al dan niet) beïnvloeden. Daarna staan we stil bij wat het inhoudt om je als aseksueel en/of aromantisch te identificeren - en vooral ook: welke hardnekkige mythes of stereotypen er nog rond heersen.

Wat betekent singlisme of allonormativiteit? Welke drempels ervaren aseksuele en aromantische personen, zowel binnen als buiten de LGBTI+ gemeenschap? En: hoe kunnen we deze wegnemen door actief bondgenootschap? We sluiten af met concrete tips & tricks voor iedereen die actie wil ondernemen en met doorverwijzingen naar organisaties en communities, zodat je ook achteraf weet waar je terecht kan.

Wat leer je bij?

  • Inzicht in het spectrum van seksuele en romantische aantrekking vanuit een intersectioneel perspectief
  • Reflecteren over de normen in onze samenleving
  • Onbewuste vooroordelen over aseksualiteit en aromantiek kunnen herkennen en ontkrachten
  • Inzicht in de relatie van deze doelgroep met de LGBTI+ gemeenschap
  • Overzicht van lotgenotengroepen, informatie en organisaties

Voor wie is het bedoeld?

Deze vorming is voor iedereen met interesse in seksuele en romantische diversiteit en een open blik op de maatschappij. Het maakt niet uit of je jezelf identificeert als aseksueel/aromantisch of niet.