Toon jullie toewijding tot het verhogen van het level van seksuele en genderdiversiteit binnen uw organisatie en teken het KLIQ Charter!

Onze bedrijven en organisaties maken deel uit van een zeer diverse maatschappij. Maar toch zijn er nog steeds verschillende groepen, waaronder vrouwen en LGBTI+ mensen, die systematisch minder kansen krijgen door structurele onevenwichtigheden en maatschappelijk opgestelde mechanismen, dit gebeurt zowel binnen als buiten de werkplek.

Het KLIQ Charter vertegenwoordigt de kernprincipes van een inclusieve organisatiecultuur waarin organisaties/bedrijven de diversiteit van hun medewerkers, klanten en partners waarderen. Het richt zich in het bijzonder op genderidentiteit, genderexpressie en seksuele geaardheid. We nemen andere eigenschappen op door rekening te houden zoals onder andere etnische afkomst en beperkingen, eigenschappen die allemaal bijdragen aan de identiteit van een individu. Een dergelijke inclusieve organisatiecultuur stelt medewerkers in staat om hun talenten volledig toe te passen en te ontwikkelen.

Het charter erkent dat een inclusieve organisatiecultuur, die rekening houdt met de diversiteit en het unieke talenten van haar medewerkers, bijdraagt aan het welzijn van alle medewerkers en aan de goede werking van een innovatieve en dynamische organisatie.

Een inclusieve organisatiecultuur kan alleen worden bereikt als alle leden van de organisatie/het bedrijf hun deel doen. Dit charter is een oproep aan alle betrokken personen-werkgevers en werknemers en hun verenigingen, het maatschappelijk middenveld, en overheid om samen te werken om een inclusieve werkplek.

Door het tekenen van het KLIQ charter geef je niet enkel een krachtig signaal naar de werknemers binnen de organisatie, maar ook naar de maatschappij toe. Je toont je als bondgenoot om samen te werken naar een inclusievere maatschappij, dus ook op de werkvloer! 

ESF Charter