Wat is een School Inclusietraject? 

Steeds meer scholen tonen aandacht voor gender en seksuele diversiteit. Tegelijkertijd komen veel scholen er ook achter dat deze thema’s vaak verbonden zijn met heel wat andere thema’s die binnen een school belangrijk zijn zoals etnisch culturele diversiteit, religie, socio-economische status, een antipestbeleid, een geïntegreerd diversiteitsbeleid, etc. Het is voor scholen vaak niet gemakkelijk zicht te krijgen of ze op al die thema’s goed bezig zijn en of ze een gedragen en uitgekiend beleid hebben. Van diversiteit een gedragen thema maken, gaat immers niet over één nacht ijs. Het heeft tijd nodig. Met andere woorden: een warm en veilig schoolklimaat creëren kan voor een school een grote uitdaging zijn. Çavaria, Sensoa en Ella sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een traject genaamd “School Inclusietraject” om scholen hierin te ondersteunen en zo het samenleven op scholen te bevorderen.   

Aan de start van een traject doorloop je een inclusiescan. Deze scan stelt vragen aan leerkrachten (basis & secundair) over thema’s als pesten, welbevinden, seksuele oriëntatie, etnisch culturele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. We peilen naar positieve implementaties, noden, behoeften en naar welke thema’s op jouw school leven. In het secundair onderwijs bevragen we ook de leerlingen met een aangepaste vragenlijst om te zien wat er bij leerlingen leeft rond deze thema’s. Ook als je niet precies je vinger kan leggen op wat de noden bij jou op school zijn, kan deze scan helpen om te achterhalen wat er leeft. De school krijgt aan de hand van de scan een inhoudelijk rapport met aanbevelingen. Samen maken we doelen op voor de rest van het School Inclusietraject.  

Waarom kiezen voor een School Inclusiestraject? 

Een vorming rond diversiteitsthema’s plant een klein zaadje. Het schaaft je kennis bij en geeft je concrete antwoorden op prangende vragen. Om in de diepte te werken, ga je als school best structureel te werk. Een School Inclusietraject plant meerdere zaadjes op schoolbreed niveau. Door een traject te volgen krijg je een beter zicht op welke noden er leven, welke good practices er al zijn en welke werkpunten er zijn. Een traject laat toe om samen in de diepte én in de breedte aan de slag te gaan.  

 

Hoe ziet een School Inclusietraject er uit? 

In een traject doorloop je minstens 7 stappen verspreid over 1 of 2 schooljaren. 

Stap 1: Intake

We leren elkaar kennen in een gesprek. Hierbij proberen we de hulpvragen zo goed mogelijk te achterhalen. Er wordt ook gepeild naar de gedragenheid binnen de school om een traject op te starten. 

Stap 2: De inclusiescan

Leerkrachten en leerlingen worden bevraagd over de uitdagingen die zij op school zien op vlak van samenleven, pesten, racisme, agressie, discriminatie,… Deze inclusiescan geeft ons samen met de intake een breed beeld over de good practices, noden en uitdagingen op school.

Stap 3: Inventarisatie

De inclusiescans worden geanalyseerd. We detecteren de noden van zowel het personeel als de leerlingen. Er wordt een rapport opgemaakt met de positieve elementen en de werkpunten van de school.

Stap 4: Feedbackgesprek

Tijdens het feedbackgesprek zal het rapport voorgesteld worden. We overlopen de sterktes en de werkpunten van de school en formuleren samen doelstellingen om aan te werken. Daarnaast stellen we samen een tijdspad op waarin de volgende stappen worden ingepland.

Stap 5: Implementatie

We gaan samen aan de slag met de geformuleerde doelstellingen. Dit kan via vormingen, werkgroepen e.d. afhankelijk van de opgestelde doelstellingen. 

Stap 6: Eindmeting

Dezelfde groepen van de inclusiescan worden een tweede keer bevraagd. We stellen gelijkaardige vragen om te zien of de implementatiefase een impact gehad heeft op de schoolcultuur. 

Stap 7: Evaluatie

De resultaten van de eindmeting worden besproken. We stellen eventueel nieuwe doelstellingen op voor een vervolgtraject of we sluiten het traject af.

Wat krijgt jouw school na dit traject? 

  • Een diepgaand zicht op wat er leeft bij leerlingen en personeel aan de hand van een inclusiescan 

  • Een uitgeschreven rapport met een analyse van de inclusiescan en aanbevelingen

  • Kwaliteitsvolle en maatgerichte begeleiding in de vorm van vormingen, coaching,… 

  • Praktische tips om aan de slag te gaan met de uitdagingen op jouw school 

 

Praktische informatie 

Doelgroep

directie en leerkrachten 

Duur

2 schooljaren

 

Interesse?

Heb je interesse in het doorlopen van een School Inclusietraject, wil je graag bijkomende informatie of vraag je graag vrijblijvend een gratis intakegesprek aan? Stuur een mailtje naar [email protected]