LGBTI+ personen ervaren hoge drempels om hulp te zoeken. Het verschil maken begint hier.

Wat zijn de specifieke noden van trans en niet-binaire personen?

Hoe kan jij als hulpverlener mensen ondersteunen die zoekende zijn?

Wat doe je met cliënten die uit de kast komen en niet ondersteund worden door hun omgeving?

Door kennis op te doen over LGBTI+ personen en hun specifieke noden, worden hulpverleners zich bewust van hun eigen vooroordelen en ervaren ze minder handelingsverlegenheid. KLIQ biedt vormingen aan zodat jij kan bijdragen aan een beter mentaal (en fysiek) welzijn van deze steeds groter wordende en kwetsbare groep. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DUUR?

Elke vorming wordt op maat gemaakt. De duur van de vorming wordt dus ook in samenspraak beslist.

Gemiddeld duren vormingen 2 à 3 uur. Hou er rekening mee dat elk thema gemiddeld 1 uur in beslag neemt.

PRIJS?

Om elke organisatie de kans te geven om te werken aan LGBTI+ inclusie hanteert KLIQ een gedifferentieerd prijsbeleid. Dankzij de bijdrages van grote organisaties kunnen zo ook kleinschaligere hulpverleners onze vormingen aanvragen.

ONLINE?

Elke vorming kan ook online georganiseerd worden. Via digitale werkvormen en methodieken slagen we er steeds in om ook online sessies interactief en inspirerend te houden.

AANTAL DEELNEMERS?

  Fysiek Online
Interactieve workshop Max. 20 personen Max. 30 personen
Lezing (met Q&A) Onbeperkt Onbeperkt