Tewerkstelling is vaak een van de grote uitdagingen in het leven van LGBTI+-personen. Van rekrutering tot doorstroom op de werkvloer. Doorheen een rekruteringsproces kunnen heel wat (onbewuste) vooroordelen en stereotiepen de kansen van LGBTI+-personen verkleinen en lopen ze verscheidene kansen mis. Op de werkvloer voelen dan weer weinig trans personen dat ze open kunnen zijn of kunnen er conflicten optreden bij het delen van faciliteiten. Wanneer je als werkgever duidelijk inzet op een inclusieve werkcultuur waarin iedereen zich welkom voelt dan zal je er veel beter in slagen talenten aan te trekken en te behouden.

Wat is de huidige situatie van LGBTI+-personen op de werkvloer? Wat zijn de specifieke noden en behoeften van trans personen? Wat zijn genderinclusieve faciliteiten? Wat zegt de wetgeving omtrent genderinclusief sanitair? Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. We doen dit aan de hand van concrete informatie, herkenbare casussen en good practices. Jullie vertrekken naar huis met meer inzicht in de leef- en belevingswereld van trans personen en hoe jullie genderinclusieve faciliteiten kunnen creëren. 

Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: minimum 5 en maximum 20

Heb je graag meer informatie over deze vorming of wil je ze boeken? Contacteer ons dan via het onderstaande formulier en we helpen je graag verder.