WAAROVER GAAT HET?

De werkplek is een plaats waar een groot deel van het leven van mensen zich afspeelt. Het is een plaats waar we contacten leggen met klanten, partners en collega’s. Ons privéleven komt aan bod op de werkvloer. Toch voelen heel wat LGBTI+ personen dat ze niet open kunnen zijn op de werkvloer, zowel in de beginfase van hun professionele loopbaan als in hogere functies. Ze geven aan dat ze te maken krijgen met directe en indirecte discriminatie op de werkvloer, met zogenaamde “onschuldige” mopjes, bij het gebruik van sanitaire voorzieningen...

Hoe kan je bijdragen aan een LGBTI+ inclusieve werkcultuur? Hoe kunnen we LGBTI+ personen ondersteunen op de werkvloer als bondgenoot? Wat zijn de noden en behoeften van LGBTI+ werknemers binnen onze organisatie en hoe vertalen we deze naar inclusieve personeelspraktijken? Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen, nemen we onze eigen taal en referentiekaders onder de loep en definiëren we samen praktische tips en tricks die we kunnen toepassen in de werkomgeving.

Heb je graag meer informatie over dit thema of wil je een vorming op maat boeken? Contacteer ons dan via het onderstaande formulier en we helpen je graag verder.