In september 2015 vond in het hoofdkwartier van de VN de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de geëngageerde landen tegen 2030 moeten bereiken. Het doel van de SDG’s is om armoede en ongelijkheid uit te roeien en om op een duurzame manier om te gaan met onze planeet. Het is een ideale ingangspoort om zo ook aandacht te geven aan seksuele en genderdiversiteit binnen en buiten organisaties.

Wat houden de SDG’s precies in? Welke plek krijgen LGBTI+ personen binnen deze doelstellingen? Op welke manier bieden de SDG’s een inspiratie voor het beleid van onze organisatie? Hoe vertaalt zich dat naar concrete uitwerkingen? Doorheen de vorming nemen we jullie (figuurlijk) bij de hand en gaan we samen aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Je verlaat deze sessie met concrete tips en tricks om een meer inclusieve werkvloer te creëren op vlak van seksuele en genderdiversiteit.

Duur: 3 uur
Aantal deelnemers: minimum 5 en maximum 20

Heb je graag meer informatie over deze vorming of wil je ze boeken? Contacteer ons dan via het onderstaande formulier en we helpen je graag verder.