Waarover gaat deze vorming?

In een les biologie komt homoseksualiteit ter sprake: Joris roept “Eikes!” terwijl Sasha haar oren bedekt omdat ze er niks over wil horen. Sommige klasgenoten beginnen te gniffelen terwijl Terrance heel kwaad begint te roepen naar Joris dat hij een domme gelovige is en dat iedereen een beetje bi is.                                     
Hete hangijzers rond diversiteit zijn niet altijd even gemakkelijk om bespreekbaar te maken in de klas. Of je nu lesgeeft in het basis- of secundair onderwijs, als leerkracht kom je dagelijks in aanraking met verschillende meningen. Niet alle neuzen staan in dezelfde richting en niet alle visies zijn te verzoenen. En dat hoeft ook niet. Maar het laatste wat je wilt is een polariserend klimaat in jouw klas.

In deze vorming bestuderen we het concept polarisatie en bekijken we dit op schoolniveau. Vervolgens gaan we aan de slag met het dialoogmodel met praktische en concrete casussen. We formuleren tips over hoe je kan omgaan met weerstand in jouw klas. Diversiteit in het algemeen, seksuele diversiteit in het bijzonder, vormt hiervoor ons kader.

Wat leer je in deze vorming?

  • Gepast reageren op extreme uitspraken van leerlingen;
  • Een veilig klasklimaat creëren waarbij openheid en respect centraal staan;
  • De juiste aanpak voor Framing van diversiteitsthema’s;
  • Concrete tools om het dialoogmodel toe te passen in jouw klascontext.

Praktische informatie:

Doelgroep

Directie en leerkrachten secundair onderwijs 

Duur

2 uur

Max. aantal deelnemers

Onbeperkt

Voorzieningen

Ruim lokaal met internettoegang, pc en beamer