Waarover gaat het?

LGBTI+ personen zijn een kwetsbare groep, en dat geldt zeker voor LGBTI+ verzoekers van internationale bescherming. Holebi, transgender en intersekse personen die op de vlucht zijn, zijn disproportioneel vaak het slachtoffer van geweld, arbitraire arrestaties, afpersing en foltering. Soms worden ze in opvangcentra opnieuw slachtoffer van geweld. Door trauma kan het zijn dat ze vluchtmotieven gerelateerd aan hun gender, seksualiteit of seksekenmerken niet of te laat durven meedelen aan autoriteiten.


Door in te zetten op een praktijkgerichte training (gebaseerd op een diepere studie van de werkcontext van begeleiders) over de thema’s gender-, sekse- en seksuele diversiteit geven we begeleiders hands-on tools mee om op een gepaste en sensitieve wijze LGBTI+ verzoekers op te vangen. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in het leven van deze kwetsbare groep aan de hand van waargebeurde getuigenissen, zodat ze hun specifieke noden en kwetsbaarheden kunnen herkennen en aanpakken binnen de opvang.

Heb je graag meer informatie of wil je een vorming boeken? Contacteer ons dan via mail en we helpen je graag verder.