Waarover gaat het?

In deze vorming bekijken we internationale trends en vaak voorkomende narratieven over seksuele & genderdiversiteit. We situeren seksuele & genderdiversiteit binnen het Belgische internationale solidariteitsbeleid en internationale kaders. Dit via de belangrijkste beleidsdocumenten en akkoorden. We geven een kort overzicht van de wettelijke situatie rond seksuele & genderdiversiteit en de dagelijkse uitdagingen van seksuele en genderminderheden in de partnerlanden van WSM. Vervolgens bekijken we hoe actoren van de Belgische internationale solidariteit seksuele- & genderdiversiteit in hun werking kunnen opnemen, aan de hand van de volgende principes: (1) eigenaarschap, (2) schadebeperking, (3) samenwerking en (4) duurzaamheid

 

Inhoud

 • Context specifieke terminologie en uitdagingen 
 • Seksuele & genderdiversiteit als een westerse import
 • Focus op (de) criminalisering
 • De anti-rechtenbeweging
 • SOGIESC in de partnerlanden van WSM
 • Seksuele en genderdiversiteit binnen het Belgische internationale solidariteitsbeleid
 • Internationale kaders (internationale mensenrechten, de duurzame ontwikkelingsdoelen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten als opportuniteiten om rond seksuele & genderdiversiteit te werken)
 • Voorstelling en illustratie Çavaria’s principes rond internationaal werk (1) eigenaarschap, (2) schadebeperking, (3) samenwerking en (4) duurzaamheid
 • Omgaan met weerstand, culturele verschillen en het gebruiken van internationale kaders om SOGIESC bespreekbaar te maken

 

Doelstellingen

 • Deelnemers zijn vertrouwd met internationale trends en kunnen veel voorkomende narratieven rond seksuele- en genderdiversiteit plaatsen 
 • Deelnemers zijn vertrouwd met het Belgische internationale solidariteitsbeleid rond seksuele & genderdiversiteit en internationale kaders.  
 • Deelnemers hebben een basiskennis over de wettelijke situatie voor seksuele & genderdiversiteit in de partnerlanden/regio’s van WSM en de dagelijkse uitdagingen voor lokale seksuele en genderminderheden. 
 • Deelnemers begrijpen hoe ze seksuele & genderdiversiteit kunnen opnemen in hun eigen werking via structurele inbedding en/of specifieke acties.  
 • De deelnemers zijn vertrouwd met çavaria’s principes voor internationaal werk rond seksuele & genderdiversiteit.
 • Deelnemers weten hoe ze om moeten gaan met weerstand of culturele verschillen bij het bespreken van SOGIESC in een internationaal kader, waardoor enige handelingsverlegenheid voorbij gegaan wordt.

 

Heb je graag meer informatie of wil je een vorming boeken? Contacteer ons dan via mail en we helpen je graag verder.