Deze vorming werd ontwikkeld in samenwerking met Lumi voor andere info- en luisterlijnen. Deze informatie kan echter ook waardevol zijn voor andere hulpverleners, zoals therapeuten, psychologen en sociaal werkers.

Lumi: voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur

Waarover gaat het?

De laatste jaren vinden steeds meer mensen de moed om open te zijn over hun identiteit en in het bijzonder jongeren. Thema’s rond gender en seksuele diversiteit worden ook steeds meer bespreekbaar en zichtbaar doorheen het dagelijkse leven. Toch loopt dit nog niet altijd van een leien dakje en worstelen veel LGBTI+ personen nog met een laag zelfbeeld, discriminatie of afwijzing van familie, vrienden en/of collega’s.

Tijdens deze inleidende vorming leer je allereerst de basis over gender en seksuele diversiteit, identiteit en discriminatie. Waarvoor staat LGBTI+? Wat is een coming-out? Hoe kan ik mijn eigen onbewuste (voor)oordelen leren herkennen en vermijden? Daarnaast staan we stil bij hun specifieke kwetsbaarheden en hoe we hier rekening mee kunnen houden in onze gesprekken. Aan de hand van praktische voorbeelden, identificeren we concrete tips & tricks elk een gesprek veilig(er) en inclusiever te maken met het welbevinden van LGBTI+ personen als einddoel.

Heb je interesse of wil je een vorming boeken? Neem contact met ons op via mail. Wij helpen je graag verder.