Deze training is bedoeld voor professionals werkzaam in de gezondheidssector! 

LGBTI+ personen ervaren verschillende drempels in de toegang tot eerstelijnshulp. Wanneer men oog heeft voor de specifieke kwetsbaarheden, noden en behoeften van LGBTI+ personen en wanneer men aandacht heeft voor de andere identiteitsaspecten binnen deze groep is het mogelijk om een gelijke toegang tot de hulpverlening te creëren voor elke (toekomstige) cliënt. 

Tijdens deze interactieve training leer je allereerst de basis over SOGIESC, gender en seksuele diversiteit en discriminatie. Daarna gaan we verder in op specifieke informatie over de gezondheidssector:  

Wat zijn de specifieke kwetsbaarheden van LGBTI+ personen? Welke drempels ervaart de doelgroep in de toegang tot en de doorstroom van de hulpverlening? Hoe kunnen wij als hulpverlener op de behoeften en noden van de doelgroep inspelen?  

Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. Zo helpt de welzijnssector hun steentje bij te dragen naar een meer inclusieve samenleving op vlak van seksuele en genderdiversiteit!  

Naast een training zal je ook een tweetal hand-outs ontvangen, met een woordenlijst en een overzicht van hulpverleners. 

Duur: 3 uur
Aantal deelnemers:

minimum 5 en maximum 30

Heb je graag meer informatie over deze vorming of wil je ze boeken? Contacteer ons dan via het onderstaande formulier en we helpen je graag verder.