Het traject dat KLIQ ontwikkelde, doorloopt meerdere fases, waarbij deze fases telkens een cyclus vormen. Werken aan diversiteit is namelijk een continu proces. Zo is het als organisatie mogelijk om duurzaam  te blijven inzetten op diversiteit en deze telkens te verbeteren.

1. Kennismaking

Tijdens dit gesprek wordt KLIQ en haar werking voorgesteld, hierbij worden de verschillende tools, trajecten en mogelijkheden uitgelegd. Hierbij wordt geluisterd naar de verwachtingen van jullie organisatie en eventuele samenwerkingen reeds besproken.

2. (Nul)Meting

Om het voor KLIQ mogelijk te maken een zo goed mogelijke begeleiding aan te bieden binnen de verschillende domeinen van de organisatie, wordt gebruik gemaakt van de inclusiescan. Er wordt de organisatie gevraagd om de scan zo goed en volledig mogelijk in te vullen. Hierna zullen de antwoorden verwerkt worden in een gepersonaliseerd rapport met de nodige aanbevelingen.

3. Feedbackgesprek

Tijdens het feedbackgesprek zal het rapport persoonlijk gepresenteerd worden. We staan stil bij de sterktes van de organisatie en we formuleren samen de werkpunten in
doelstellingen om aan te werken. Tijdens het gesprek wordt bekeken hoe de organisatie aan de slag kan met deze werkpunten en op welke manier KLIQ begeleiding hierbij kan bieden.

4. Implementatiefase

Tijdens deze fase worden concrete en objectieve doelstellingen voor de organisatie gesteld. Aan deze doelstelling worden de passende tools en vormingen die KLIQ aanbiedt gekoppeld. Er wordt een planning opgemaakt op welke termijn welke trainingen en vormingen moeten hebben plaatsgevonden en wanneer welke doelstelling behaald moeten zijn.

5. Evaluatiefase

Tijdens de evaluatiefase wordt er gekeken naar de initiële planning die werd opgesteld. Er wordt samen met de organisatie gekeken of de verschillende doelstellingen behaald werden en wat de impact was van de verschillende acties hierrond. Aan de hand van de resultaten kunnen eventueel nieuwe doelstellingen opgesteld worden en op die manier duurzaam verder gebouwd worden aan diversiteit.
Diversiteit voor de schermen begint bij inclusie achter de schermen.