De KLIQ inclusiescan is een tool waarmee het  huidige niveau van de organisatie op vlak van seksuele en genderdiversiteit wordt gemeten. Je kan als organisatie zelf aan de slag gaan met de inclusiescan als zelfevaluatietool. KLIQ kan ook op basis van de scan een gepersonaliseerd rapport opstellen met aanbevelingsrapport. 

Hoe werkt de inclusiescan? 

De inclusiescan verloopt in verschillende fases. De scan dient ingevuld te worden door de organisatie waarna een eerste feedbackgesprek volgt. Dit gesprek kan zowel op afstand of bij de organisatie gebeuren. Na dit feedbackgesprek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met gepersonaliseerd aanbevelingsrapport. Dit rapport wordt dan persoonlijk uitgelicht bij de organisatie die de scan doorloopt. 

De inclusiescan werd opgesplitst in verschillende domeinen, dit stelt KLIQ in de mogelijkheid om op een heel nauwkeurige manier de organisatie te doorlichten. De organisatie kan hierdoor gerichte doelstellingen plaatsen per domein. 

De inclusiescan werd opgedeeld in 7 domeinen: 

  • Domein 1: Visie, strategie en beleid
  • Domein 2: Leiderschap
  • Domein 3: HR en medewerkers
  • Domein 4: Interne communicatie en zichtbaarheid
  • Domein 5: Diversiteitsnetwerken
  • Domein 6: Kwaliteitsbeoordeling en -bewaking
  • Domein 7: Externe betrokkenheid

Tijdens de scan wordt regelmatig naar documenten gevraagd die de antwoorden kunnen staven. KLIQ neemt deze documenten door en neemt deze informatie ook mee in haar rapport. 

KLIQ vindt het vertrouwen tussen KLIQ en de deelnemende organisatie uitermate belangrijk en zal nooit informatie van de deelnemende organisatie delen met derden. De informatie wordt behandeld door een specifiek team binnen KLIQ en wordt enkel gebruikt om het rapport op te stellen voor de deelnemende organisatie. Dit rapport wordt enkel en uitsluitend gedeeld met de deelnemende organisatie. 

Het uitgebreid rapport wordt zodanig opgesteld dat per domein zowel sterke punten als werkpunten van de organisatie aangehaald worden. In het persoonlijk aanbevelingsrapport worden telkens praktische stappen aangehaald om het level van gender- en seksuele diversiteit te verhogen per domein, wat het als organisatie mogelijk maakt om hier snel werk van te maken. Vanuit het rapport kunnen ook objectieve doelen (KPI's) binnen de organisatie gesteld worden. 

Bij KLIQ weten we dat niet iedere organisatie gelijk is en naargelang de grootte van de elke organisatie een andere werking heeft. Om ieder bedrijf zo goed mogelijk te kunnen helpen heeft KLIQ daarom verschillende scans ontwikkeld naargelang het aantal medewerkers binnen de organisatie.  


De volledige inclusie scan werd ontwikkeld door KLIQ, Vlerick Business School en Voka in een ESF-project dat gefinancierd werd door de Europese Unie en Vlaanderen.