Discriminatie
Discriminatie

DISCRIMINATIE

Ondanks alle wettelijke verwezenlijkingen in België zijn holebi’s en transgenders nog vaak het slachtoffer van verbaal, psychologisch, seksueel of fysiek geweld en worden zij soms nog altijd ongelijk behandeld. Om erg veel verschillende redenen melden holebi’s en transgenders echter zeer zelden zulke ervaringen met discriminatie en geweld.

Het aansporen van holebi’s en transgenders om hun rechten te doen gelden, is echter een complex maatschappelijk vraagstuk dat de samenwerking vereist van diverse actoren, waaronder beleidsmakers, politie, justitie, discriminatiemeldpunten, publieke instellingen, welzijnsorganisaties en verenigingen voor holebi’s en transgenders.

KliQ helpt professionelen een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en zoekt samen met hen naar mogelijke oplossingen.

çavaria
Lumi
ZiZo-Magazine
Gelijke Kansen Vlaanderen